הסדרי נגישותביצית
מחברות: ד"ר רחל מינץ; ד"ר סמדר רייספלד; ד"ר יעל קשתן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

הבֵּיצִית היא תא, המיועד להפריה אצל האישה ואצל נקבות של בעלי-החיים. 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע