הסדרי נגישותאנרגיה
מחברות: ד"ר רחל מינץ; ד"ר סמדר רייספלד; ד"ר יעל קשתן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

יכולתם של חומר, גוף או מערכת לבצע עבודה או פעולה.בגופנו, האֶנֶרְגְּיָה הדרושה לכל פעולות החיים, מופקת מהמזון שאנו אוכלים ומהחמצן שאנו נושמים.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע