הסדרי נגישותאונה
מחברות: ד"ר רחל מינץ; ד"ר סמדר רייספלד; ד"ר יעל קשתן


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

יש אונות בכמה איברים בגוף: במוח קיימות האוּנָה הקדמית, האונה הצדדית, האונה האחורית ועוד; בריאֵה הימנית קיימות 3 אונות ובשמאלית קיימות 2 אונות.
 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע