הסדרי נגישותתאומים זהים
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

שני צאצאים הנוצרים מביצית אחת שהופרתה על ידי תא זרע אחד, ובשלב מוקדם של ההתפתחות התפצלה הביצית לשניים.

תאומים זהים הם בעלי אותו זוויג, זהים מבחינה תורשתית ודומים מאוד זה לזה במראם החיצוני.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע