הסדרי נגישותשפיר
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

שק קרומי דק המקיף את עוברי היונקים ברחם ואת עוברי הזוחלים והעופות בביצה.

הוא מלא בנוזל - מי השפיר.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע