הסדרי נגישותשידוך
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

הפגשת בחור ובחורה בעיקר למטרת נישואין.

בעבר היו נישאים בעיקר בשידוך, אבל היום הדבר מקובל הרבה פחות.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע