הסדרי נגישותרחם
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

חלק ממערכת הרבייה של האישה או של נקבה ממחלקת היונקים.

איבר בעל דפנות שריריות המרופד בשכבה רירית. שכבה זו מתעבה בכל חודש כהכנה לקראת קליטה אפשרית של עובר. זהו "האינקובטור" שבו מתפתח העובר במשך כל תקופת ההיריון. בעת ההיריון הוא מתמתח מאוד: אורכו גדל מ- 5.7 ס"מ לכ- 30 ס"מ.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע