הסדרי נגישותרבייה זוויגית
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

דרך הרבייה של רוב בעלי החיים.

כל אחד מהזוויגים, הזכר והנקבה, תורם לצאצא מחצית מהחומר התורשתי שלו, ונוצרים צאצאים שהם צירוף תכונות של ההורים. לכן הם אינם זהים לאף לא אחד מההורים, בניגוד לרבייה אל-זוויגית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע