הסדרי נגישותרבייה אל-זוויגית
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

דרך הרבייה של חלק קטן מבעלי החיים, בדרך כלל בעלי חיים חד-תאיים.

ישנם מינים המתרבים על ידי חלוקה לשניים (למשל, חיידקים), ואחרים מתפתחים מביציות לא מופרות (למשל, הפועלות בקבוצת הדבורים).מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע