הסדרי נגישותרבייה
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

תהליך ההתרבות של האורגניזם.

התהליך שבו בני אדם, בעלי חיים וצמחים יוצרים פרטים חדשים של אותו המין. קיימים שני סוגי רבייה - רבייה זוויגית ורבייה אל-זוויגית.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע