הסדרי נגישותקולטן
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

1. חלבון מיוחד הנמצא על פני התא או בתוכו, שההורמון מזהה ונקשר אליו. כל קולטן קושר רק את ההורמון המתאים לו.
2. איבר חישה או קצה עצב הקולט גירוי מסוג מסוים ומעביר בעקבותיו שדר עצַבּי. נקרא גם רצפטור.
 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע