הסדרי נגישותפרוקי רגליים
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

מערכת של בעלי חיים חסרי חוליות שגופם בנוי פרקים פרקים ומכוסה בשלד חיצוני נוקשה.

מערכת פרוקי הרגליים היא הגדולה ביותר במערכות בעלי החיים מבחינת מספר המינים המשתייכים אליה, והיא כוללת את החרקים, הסרטנים, העכבישים ורבי-הרגליים.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע