הסדרי נגישותנוזל הזרע
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

הנוזל שבו נישאים תאי הזרע אל מחוץ לגוף הזכר.

הוא מורכב מהפרשות של בלוטות שונות המהוות חלק ממערכת הרבייה הזכרית. תפקידו - ליצור את הסביבה המימית המתאימה לתנועת תאי הזרע.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע