הסדרי נגישותמחלת מין
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

מחלה היכולה להיות מועברת מאדם לאדם במגע מיני.

נגרמת מחיידקים, מנגיפים או מטפילים. זיבה, עגבת ואיידס הן מחלות מין.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע