הסדרי נגישותמחזור חודשי
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

סדרת המאורעות המתרחשים במהלך כל חודש בגופה של האישה ואשר מאפשרים לה להיות פורייה.

לעתים קוראים בשם זה לווסת.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע