הסדרי נגישותיותרת האשך
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

צינור ארוך ומפותל שהוא חלק ממערכת הרבייה הזכרית.

אל צינור זה מגיעים תאי הזרע מהאשכים, ובו הם מבשילים ומאוחסנים עד לזמן שייפלטו אל מחוץ לגוף.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע