הסדרי נגישותטריטוריה
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

השטח שנמצא בתחום השליטה של בעל החיים.


בעל החיים נלחם כדי להגן עליו.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע