הסדרי נגישותטסטוסטרון
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

הורמון המין הזכרי.

הוא מופרש מהאשכים ומשפיע על היווצרות סימני הזוויג המשניים של הזכר ועל יצירת תאי הזרע.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע