הסדרי נגישותטמירות אשכים
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

מצב נדיר שבו אחד האשכים או שניהם אינם נודדים לתוך שק האשכים של העובר ונשארים בתוך הגוף.

אפשר לתקן מצב זה בניתוח, ואם אין עושים זאת, הגבר אינו יכול לייצר תאי זרע והינו עקר.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע