הסדרי נגישותחצוצרה
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

חלק ממערכת הרבייה של האישה.

כל אחד משני המעברים שהביצית עוברת דרכם מן השחלה אל חלל הרחם, ובהם מתרחשת ההפריה.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע