הסדרי נגישותחלוקת הפחתה
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

חלוקה מיוחדת של תאים, שבסופה נוצר תא המכיל רק מחצית מהחומר התורשתי שבתא רגיל.

ביציות ותאי זרע נוצרים בעקבות חלוקת הפחתה. חלוקה זו נקראת גם "מיוזה".מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע