הסדרי נגישותחיקוי
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

דרך למידה הקיימת בעיקר אצל בעלי חיים חברתיים.

בדרך זו לומדים חסרי הניסיון מבעלי הניסיון על ידי חיקוי ההתנהגויות שלהם.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע