הסדרי נגישות



זקיק
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

מבנה דמוי שלפוחית המכיל ביצית.

הזקיק מפריש את ההורמון אסטרוגן. לאחר הביוץ הופך הזקיק לגופיף הצהוב.



מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע