הסדרי נגישותהתנשלות
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

תהליך שבו בעלי חיים, כגון: פרוקי רגליים ונחשים מחליפים במהלך התפתחותם את העור או את השלד החיצוני שלהם. 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע