הסדרי נגישותהשבחה
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

שיפור, גרימת שינוי לטובה, העלאת הערך של משהו.

האדם משביח בעלי חיים וצמחים, בדרך כלל על ידי הכלאה, כדי שיתאימו לצרכיו.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע