הסדרי נגישותהרמון
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

קבוצת נקבות המרוכזות מסביב לזכר, מזדווגות אתו וזוכות ממנו להגנה עליהן ועל צאצאיהן.

אייל, למשל, הוא בעל חיים בעל הרמון. בימי קדם נקרא כך בית הנשים בחצרות המלוכה, בעיקר בארצות המזרח. לרוב הופקדה השמירה עליו בידי סריסים.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע