הסדרי נגישותדו-צורתיות זוויגית
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

הבדלים בצורה החיצונית בין הזכר לנקבה.

למשל, בין האריה והלביאה, בין התרנגול והתרנגולת ועוד.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע