הסדרי נגישותגלגול חלקי
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

דרך ההתפתחות של מינים שונים של חרקים.

כוללת שלושה שלבים: ביצה, נימפה, בוגר. חרקים המתפתחים בדרך של גלגול חלקי הם, למשל, גמל שלמה, חגב, תיקן.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע