הסדרי נגישותבלסטולה
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

שלב מוקדם בהתפתחות העוברית שבו התאים יוצרים מבנה חלול מלא בנוזל.


שלב מוקדם בהתפתחות העוברית שבו התאים יוצרים מבנה חלול מלא בנוזל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע