הסדרי נגישותבלוטה
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

איבר בגוף המייצר חומר מסוים ומפריש אותו.

בלוטות ההפרשה הפנימית, כגון בלוטת יותרת המוח, מפרישות הורמונים ישירות לזרם הדם.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע