הסדרי נגישותביוץ
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

תהליך המתרחש אצל האישה ואצל נקבות בעלי החיים, ובו הביצית משתחררת מהזקיק שבתוכו התפתחה ויוצאת מהשחלה החוצה.

אצל האישה מתרחש התהליך אחת לחודש, באמצע המחזור החודשי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע