הסדרי נגישותאנזים
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

חומר חלבוני שנמצא בתאים חיים, המזרז תגובות או תהליכים ביוכימיים מסוימים.


קיימים אנזימים רבים הממלאים תפקיד חשוב בתהליכים פיזיולוגיים בגוף החי, כגון: האנזימים של העיכול בקיבת האדם.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע