הסדרי נגישותאמצעי מניעה
מחברת: ד"ר סמדר רייספלד


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי
חזרה3

כינוי כולל להתקנים, לתכשירים ולשיטות למניעת היריון המיועדים לשימוש הגבר או האישה.

הגלולה והקונדום הם אמצעי המניעה הנפוצים ביותר.מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע