הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלה עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > ההיסטוריה של מדינת ישראל > כלכלה, חברה ותרבות


כלכלת ישראל : מיתון שני: 1965-1967
מחבר: ד"ר דן גלעדי


ישראל. משרד החינוך. שרות הפרסומים. מרכז ההסברה
חזרה3

לקראת סוף 1965 הסתיימו כמה מפעלי פיתוח רחבי ממדים: הסתיים שלב א' של נמל אשדוד, הושלם המוביל הארצי מן הכינרת לנגב, הסתיימה הרחבת מפעל האשלג בים המלח. סיומם של פרוייקטים אלה צמצם את היקף ענף הבניין והעבודות הציבוריות, אשר היה בתקופה זו ענף מוביל בכלכלת המדינה (ר' להלן), ולכך היו תוצאות מיידיות של הקטנת הפעילות הכלכלית הכוללת במשק. אולם לא רק נסיבות אובייקטיביות גרמו להאטת הגידול, אלא גם פרי של מדיניות ממשלתית מכוונת. הממשלה חששה, כי בשל לחצי הביקוש שהתחזקו בעקבות הגאות הממושכת, תחול הרעה נוספת במאזן המסחרי. כמו כן גבר החשש מהתחדשות האינפלציה(8). נוכח המצב שנוצר והחששות שנתעוררו הוחלט לצמצם בצורה מבוקרת את רמת הפעילות הכלכלית במשק על ידי צמצום האשראי וקיצוץ בתקציב הפיתוח.


בשנת 1966 התברר, כי בניגוד לתוכניות הממשלה לריסון חלקי של הפעילות הכלכלית, גלש המשק במהירות למיתון של ממש. במשך השנה הוכפל אחוז המובטלים, התפוקה וההשקעות ירדו, ואווירה של משבר החליפה את אווירת השגשוג של השנים הקודמות. במחצית הראשונה של 1967 חלה הקצנה בגילויים השליליים. האבטלה זינקה לרמה של יותר מ- 10% מכוח העבודה (כפי שהיה בשנות המדינה הראשונות). העלייה ירדה לשפל והירידה גברה; בשנת 1967 נוצר "מאזן הגירה שלילי", כלומר - מספר העוזבים את המדינה עלה על מספר העולים. מציאות זו פגעה קשות במורל הציבורי, ונשתררה תחושה כללית של רפיון ואכזבה נוכח שקיעת המשק במשבר, שנראה עמוק וממושך. אמנם, אחת ממטרות הממשלה בכל זאת התגשמה: הגרעון במאזן המסחרי פחת במידה ניכרת, אך לא היה בהישג חשוב זה כשלעצמו, כדי לחפות על המיתון הכללי. בעקבות מלחמת ששת הימים, שפרצה ביוני 1967, החלה התעוררות מחודשת של הכלכלה, ותוך כמה חודשים נעלם המיתון כלא היה.

8. לחצי ביקוש אינפלציוניים - כאשר במשק שוררת תעסוקה מלאה (כמו בשנות השישים המוקדמות) והביקוש הכולל לתצרוכת והשקעות גדול יותר מהתוצר, נוצרת סכנה של עליית מחירים. אינפלציה חזקה מפירה את האיזונים במשק וגוררת בטווח הארוך לירידה בתוצר, ולפגיעה בשכבות החלשות.

לסעיפים אחרים מפרק: "ההתפתחות הכלכלית -סקירה היסטורית"
מבוא
הכלכלה עם קום המדינה
שנים ראשונות: 1951-1941
המדיניות הכלכלית החדשה: 1953-1952 (מיתון ראשון)
צמיחה וגאות: 1965-1954
מיתון שני: 1967-1965
גאות שנייה: 1972-1968
קיפאון ואינפלציה גואה: 1984-1973
טיפול בהלם - הייצוב והצלחתו: 1989-1985
עלייה גדולה, חידוש הצמיחה המהירה וסימני האטה: 1997-1990

ביבליוגרפיה:
כותר: כלכלת ישראל : מיתון שני: 1965-1967
שם  הספר: כלכלת ישראל : התפתחות, מאפיינים, מדיניות
מחבר: גלעדי, דן (ד"ר)
עורך הספר: אופז, חיים
תאריך: 1998
הוצאה לאור: ישראל. משרד החינוך. שרות הפרסומים. מרכז ההסברה
הערות: 1. הספר מוקדש לזכרו של מיכאל ברונו.
הערות לפריט זה: 1. מתוך הפרק: ההתפתחות הכלכלית - סקירה היסטורית