הסדרי נגישותתרכובת
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

חומר המורכב ממולקולות זהות, שכל אחת מהן בנויה מאטומים של שני יסודות או יותר.

התרכובת "מים" מכילה אטומים של מימן ושל חמצן.

* ראה/י גם: יסוד, מולקולה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה