הסדרי נגישותתחנת כוח
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

תחנה המפיקה חשמל באמצעות שינוי צורה אחת של אנרגיה לצורה אחרת.תחנת הכוח הקונבנציונלית פועלת באופן הבא:
ממירה אנרגיה כימית האצורה בדלק פוסילי (על-ידי שריפתו בכבשנים) לאנרגיית חום שמצטברת בדודי קיטור. אנרגיית החום בדודי הקיטור מומרת לאנרגיה מיכנית באמצעות טורבינות, ולבסוף - האנרגיה המיכנית מומרת לאנרגיה חשמלית באמצעות גנרטורים.הפקת אנרגיה זו גורמת לזיהום-מים, זיהום-אוויר, זיהום-תרמי והצטברות פסולת-מוצקה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה