הסדרי נגישותתוחלת חיים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

מספר שנות חיים הצפויות לאדם, מחושב על-פי נתונים סטטיסטיים.

תוחלת חיים תלויה, בין השאר, בהרגלי מחייה, איכות סביבה ותרבות.

עד לפני מאתיים שנה "שיבה טובה" היתה 35 שנים; היום היא פי 2. תוחלת החיים בישראל (1990): גבר - 73.9 שנים; אישה - 77.7 שנים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה