הסדרי נגישותתא
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

יחידת היסוד של כל האורגניזמים החיים על-פני כדור-הארץ שמקיימת את פעולות החיים: נשימה, אכילה, תנועה, התרבות.

רוב האורגניזמים בנויים מתאים רבים מאוד; בגופם של בעלי-חיים ועצים גדולים יש מאות-מיליוני תאים. חלק מהאורגניזמים בנויים מתא אחד; חיידק, למשל.

גודלם של התאים הוא לרוב מיקרוסקופי. גודלו של תא ממוצע: 20-10 מיקרון; גודלו של תא בגוף האדם: 150-4 מיקרון; התא הגדול ביותר הוא ביצת היען וגודלו: 20 ס"מ.

הרכיבים המשותפים לכל התאים הם: קרום התא - דופן עשויה פלסמה המקיפה את התא; גרעין המכיל את החומר התורשתי; ציטופלסמה - נוזל צמיג ושקוף שממלא את חלל התא. תאי הצמחים נבדלים מתאים של בעלי-חיים בקרומם העבה העשוי בעיקר תאית.

התאים נבדלים גם בצורתם וגם בתפקידיהם. לבד מהתפקידים התאיים היסודיים, המשותפים כל התאים, הם מבצעים משימות קבועות: תאי עצב מעבירים אותות חשמליים, תאי שריר מסוגלים להתכווץ.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה