הסדרי נגישותשפכים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

מים משומשים; מים המכילים מזהמים שונים.

מבדילים בין שפכים ביתיים ושפכים תעשייתיים.

שפכים ביתיים מכילים: שאריות מזון, הפרשות אדם, נייר, סבון, דטרגנטים ומיקרואורגניזמים.

שפכים תעשייתיים מכילים: חומרים אורגניים ואי-אורגניים שונים, מתכות כבדות, כימיקלים, חומרי הדברה,
חומרי דשן ועוד.

ישראל מייצרת מדי שנה 400 מיליון מ"ק שפכים.

*ראה/י גם: קולחים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה