הסדרי נגישותרמת חובב
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

האתר ברמת חובב מסלק פסולת-רעילה.

 

בתחילת ינואר 1990 החלה לפעול "החברה לשירותי איכות הסביבה (רמת חובב) בע"מ". זוהי חברה ממשלתית הפועלת בחסות המשרד לאיכות הסביבה ובהנחייתו, שמפעילה את האתר ברמת חובב.

המפעל ברמת חובב הוא היחיד בארץ המיועד לתפקיד זה. החומרים המטופלים במפעל הם חומצות ובסיסים, נחושת אמוניאקלית, כרומטים, תיוניל כלוריד, ציאנידים, מתכות כבדות, משקעי מתכות, סוללות משומשות, חומרים אורגניים, PCB.

העבודה במפעל מתבצעת בשני סוגים של תהליכים: ניטרול ופירוק רעלים; קבורה מסודרת ושריפת חומרים אורגניים.

מדי שנה מייצרת ישראל 100 אלף טון של פסולת רעילה; אולם רק מחציתה מוצאת דרכה לאתר ברמת חובב. כיום צר האתר מלהכיל גם את מחצית הכמות של הפסולת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה