הסדרי נגישותרדון
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

יסוד גזי רדיואקטיבי חסר צבע. הגז הכבד ביותר הקיים על-פני כדור-הארץ.

 רדון Rn
מספר אטומי: 89


הרדון נוצר מהתפרקות טבעית של רדיום ומצוי בקרקע בכל מקום. "אורך חייו" של אטום רדון הוא ימים ספורים ובהתפרקות הוא הופך לאטום של פולוניום.

שימושו העיקרי: ריפוי גידולים סרטניים באמצעות החדרה של מחטי מתכת חלולות המכילות רדון לתוך הגידול.

הימצאות רדון מעל לשיעור מסוים מסוכנת לבריאות ומעמידה את הנחשפים לו בפני סכנה ללקות בסרטן ריאות.

הרדון, הנפלט מסלעים שבקרקע, חודר לבניינים דרך סדקים ביסודות ומשום משקלו הסגולי הרב הוא נשאר לשכון במקומות נמוכים. מחקרים שנערכו בארצות-הברית ובאנגליה מגלים כי כ- 20 אחוזים מהאוכלוסייה חשופים לקרינת רדון מעבר לשיעור שנקבע כי אינו מהווה סיכון.


בסקר שנערך בשנת 1992, בבתי ספר ובגני ילדים בתל אביב, נמצא כי ב- 96% מהכיתות היו ריכוזי הרדון תקינים. באותם מקרים שבהם היו ריכוזי רדון גבוהים מהתקן, ננקטו פעולות לאיוורור ולאיטום.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה