הסדרי נגישותקרצינוגנים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

חומרים מסרטנים; חומרים כימיים מעוררי סרטן.

מדענים סבורים כי האדם החדיר ב- 200 השנים האחרונות קרצינוגנים רבים לסביבה. השימוש המוגבר בפחם ובנפט, העלייה במספר המכוניות הנעות בעולם הם רק חלק מהגורמים להחדרת מסרטנים לאטמוספירה.

עישון אף הוא פעולה מסרטנת, כמו גם השימוש בחומרים מלאכותיים במזון ובתמרוקים. שיזוף נמנה עם הגורמים המסרטנים, בעיקר בשנים האחרונות בשל הידלדלות שכבת האוזון.

* ראה/י: מלנומה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה