הסדרי נגישותצווים אישיים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

הוראות מיוחדות המוצאות על-ידי המשרד לאיכות הסביבה, שמטרתן לחייב מפעלים לנקוט צעדים ולהתקין מתקנים כדי למנוע זיהום אוויר בלתי סביר.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה