הסדרי נגישותפסולת רדיואקטיבית
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

תוצר לוואי המתהווה בהפקת חשמל בתחנות כוח גרעיניות או בייצור נשק גרעיני.

בדרך כלל מאוחסנת הפסולת הרדיואקטיבית מספר חודשים בתחומי הכור, מתחת לפני המים. רמת הרדיואקטיביות שלה בשלב זה כה גבוהה שמסוכן לסלקה מהכור. עם תום מועד האיחסון, כשדועכת במידת-מה הרדיואקטיביות, מעבירים את הפסולת במיכלים אטומים לקבורה הרחק ממקום יישוב. שיטות הקבורה הנהוגות הן הטמנה בקרקע או הטבעה במעמקי האוקיאנוס.

הבעיה הקשה ביותר שניצבת בפני מפעילי הכורים היא מציאת אתרי קבורה לסילוק הפסולת הרדיואקטיבית. עד כדי כך חמורה בעיה זו, שעשרות-אלפי טונות של פסולת רדיואקטיבית עושות דרכן מארצות-הברית וממערב אירופה לארצות אפריקה ומזרח אירופה, שקוברות אותה בשטחן תמורת תשלום כספי גבוה.

בארצות-הברית, שלה 111 תחנות כוח גרעיניות, נבחר הר יוקה - גובהו כ- 450 מ' והוא שוכן מצפון-מערב לעיר לאס וגאס - כאתר להטמנת הפסולת הרדיואקטיבית. משיתמלא האתר בשנת 2030 - ייסגר ופתחו ייחתם.

* ראה/י גם: אנרגיה-גרעינית, רדיואקטיביות, תחנות כוח גרעיניות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה