הסדרי נגישותפחמן
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

יסוד. מצוי בטבע כפחמות (גיר, אבן-סיד) או כמשקעים שמקורם בצמחים ובעלי-חיים קדומים (דלק פוסילי).פחמן נקי הוא חומר מוצק, שלו כמה צורות גבישיות: גרפיט (חומר שחור ורך); פחם שחור; יהלום (פחמן כמעט טהור).

הפחמן בוער באוויר והופך לפחמן דו-חמצני. מופיע בהרבה תרכובות (יותר ממיליון) וברוב הפולימרים.

הפחמן הוא המרכיב העיקרי של החומר החי.
פחמן C
מספר אטומי: 6 משקל אטומי: 12.01


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה