הסדרי נגישותעשפל
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

עש(ן) +(ער)פל.

באנגלית: סמוג - SMOG = SMO(ke)+(fo)G.

תופעה מסוכנת של זיהום אוויר חמור. מבדילים בין עשפל-פוטוכימי ועשפל "רגיל" הנקרא עשפל-לונדון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה