הסדרי נגישותערפיח
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

ער(פל)+פיח.

"נפוס" (הענן) - כך קוראים תושבי אתונה לערפיח. בשיא הזיהום גורם ה"נפוס" למותם של 12 איש בממוצע ליום. אחת הסיבות לכך: רק 2 אחוזים משטחה של אתונה מכוסים צמחייה.

* ראה/י: עשפל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה