הסדרי נגישותסרטן עור
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

מדענים סבורים כי סרטן העור מקורו בקרינה האולטרא-סגולה של השמש.

מבדילים בין שני סוגים של סרטן עור:
* סרטן עור הפוקד בעיקר קשישים ונובע מחשיפה לאור השמש במשך שנים ארוכות. זהו סרטן קל לאיבחון וטיפול.

* מלנומה. זהו סרטן עור קטלני הפוקד גם אנשים צעירים. מייחסים להידלדלותה של שכבת האוזון, שמאפשרת לקרינה אולטרא-סגולה בעוצמה חזקה יותר לחדור לכדור-הארץ, את התרומה העיקרית לעלייה במאות אחוזים של חולי מלנומה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה