הסדרי נגישותסחופת
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

החומר הנסחף על-ידי המים או נגרף על-ידי הרוחות ושוקע בצורת סחף בקרקעית מאגרים ימיים ומהווה שכבת קרקע.

אחד האמצעים לבדיקת זיהום מים הוא נטילת מדגם שכבתי מסחופת של מאגרים ימיים ובדיקת מרכיבי הסחופת (מתכות, כימיקלים רעילים, חומרים אורגניים ועוד).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה