הסדרי נגישותמשאבים מתחדשים
מחברת: חגית מאור


אאחר מאור
חזרה3

משאבים שפרק הזמן הדרוש להם לחדש את הכמות שנוצלה על-ידי גורמים חיצוניים הוא קצר.

עשב הוא משאב שמתחדש תוך פרק זמן קצר.

* ראה/י גם: משאבים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מדעי הטבע
מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה